POLITICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT


VALORS DE L’EMPRESA


Integritat: a tots els aspectes de la empresa, tant de cara als clients com a la gestió interna, duent a terme allò que considerem beneficiós per a l’empresa i els seus integrants i que no perjudiqui a la resta de la societat, sent alhora conseqüents amb els nostres valors.


Solidaritat: oferint tarifes especials a O.N.G’s i participant a campanyes solidaries.


Familiaritat: intenció de mantenir la direcció de la empresa dins de l’àmbit familiar.


Proximitat: SMS91 vol actuar de manera propera als clients, oferint un contacte directe i permanent, de manera que sempre pugui satisfer les seves expectatives i resoldre qualsevol dubte o necessitat.


Identificació Local: SMS procura afavorir les relacions amb entitats , clients i proveïdors de l’entorn mes proper ja que es considera una empresa força arrelada al emplaçament on es troba.


POLITICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT


La Direcció, vol manifestar, a través d’aquest document, tant als seus empleats, com als seus clients i proveïdors, que pren com a compromisos:


LA ORIENTACIO AL CLIENT

  • La Orientació de la gestió al compliment dels requisits dels clients, i a establir-hi relacions per consolidar el compromís mutu, amb transparència i integritat.
  • El coneixement detallat i actualitzat dels requisits legals aplicables a les gestions realitzades per assegurar el compliment dels mateixos.
  • Disposar de recursos i mitjans adients i dels col·laboradors necessaris, per dur a terme el servei al client de manera completa i satisfactòria.
  • Garantir en tot moment la confidencialitat de la informació dels clients.


LA MILLORA CONTINUA

  • Una Millora Continua dels processos, serveis, productes i de la capacitació del personal, així com l’establiment i revisió d’objectius i fites coherents amb aquesta Política.
  • Crear un entorn de treball que fomenti el compromís amb la Qualitat, el Medi ambient i la Prevenció de riscos laborals, i una responsabilitat de cadascú en aquesta Política.


L’ENTORN

  • Es el deure de tots respectar el medi ambient i minimitzar els efectes de les nostres activitats envers el medi.
  • SMS91 es compromet a la millora continua envers al medi ambient, disminuint la generació de residus, el consum energètic i el de recursos naturals.
  • SMS91 es compromet al coneixement i compliment de la legislació ambiental relativa a les seves activitats i ubicacions.
  • Compromís social, en la mida en que les nostres activitats puguin aportat millores a la societat de la que formem part.


La Direcció pren el compromís del compliment global de la Gestió del Sistema Integral, tot establint objectius coherents amb aquesta Política i determinant els Indicadors de gestió pel seguiment de l’eficàcia i eficiència de l’organització.


la Direcció, Juliol de 2010